Meliosma rigida
添加接收名   类别:   接收名:
共372号(份)标本
馆/条形码学名中文名采集人/号采集年份 省名查看
CSFI CSFI056654Meliosma rigida CNPC名录 植物志笔罗子吴磊 周辉 罗金龙 52862016详细
CSFI CSFI056504Meliosma rigida CNPC名录 植物志笔罗子吴磊,周辉,罗金龙 52812016详细
SYS SYS00181499Meliosma rigida CNPC名录 植物志笔罗子2015生态实习组 LXP-13-210312015
CSH CSH0089891Meliosma rigida CNPC名录 植物志笔罗子苏享修 CFH09010023 2015
CSH CSH0105946Meliosma rigida CNPC名录 植物志笔罗子苏享修 CFH090108532015
SYS SYS00181500Meliosma rigida CNPC名录 植物志笔罗子谭维政,丁巧玲,赵万义,刘忠成,张忠,叶矾 LXP-13-083322015
JIU JIU11101Meliosma rigida CNPC名录 植物志笔罗子粟林 43312614060400432014
KUN 1248374Meliosma rigida CNPC名录 植物志笔罗子Fumihiro Konta 358242011
PE 02012395Meliosma rigida CNPC名录 植物志笔罗子Fumihiro Konta 358242011详细
PE 01966299Meliosma rigida CNPC名录 植物志笔罗子T.Miyazaki 11080072011
SZG SZG00006289Meliosma rigida CNPC名录 植物志笔罗子王国栋、龙秀赟、潘新宇 70302006
SZG SZG00006331Meliosma rigida CNPC名录 植物志笔罗子王国栋、闫斌、潘新宇 59782006
PE 01612791Meliosma rigida CNPC名录 植物志笔罗子李钦 11412005广西
PE 01514656Meliosma rigida CNPC名录 植物志笔罗子刘飞 12502005广西
PE 01612787Meliosma rigida CNPC名录 植物志笔罗子萧百中 41992005湖南
PE 01612790Meliosma rigida CNPC名录 植物志笔罗子张红 12962005广西
SZG SZG00006290Meliosma rigida CNPC名录 植物志笔罗子张寿洲、李良千等人 23422005
SZG SZG00006339Meliosma rigida CNPC名录 植物志笔罗子张寿洲、李良千等人 23422005
SZG SZG00006335Meliosma rigida CNPC名录 植物志笔罗子华农仙湖采集队 SCAUF6812004
SZG SZG00006338Meliosma rigida CNPC名录 植物志笔罗子王国栋、龙秀赟、潘新宇 70302004
上一页123......1819下一页