Manglietia hookeri
添加接收名   类别:   接收名:
共100号(份)标本
馆/条形码学名中文名采集人/号采集年份 省名查看
CSFI CSFI050385Manglietia hookeri CNPC名录 植物志中缅木莲李家湘 160922192016详细
KUN 1268831Manglietia hookeri CNPC名录 植物志中缅木莲刘恩德,方伟,徐洲锋,上官法智,常学科,席辉辉,李云,廖鸿艳,李成清 43252015
KUN 1268832Manglietia hookeri CNPC名录 植物志中缅木莲刘恩德,方伟,徐洲锋,上官法智,常学科,席辉辉,李云,廖鸿艳,李成清 43252015
KUN 1268833Manglietia hookeri CNPC名录 植物志中缅木莲刘恩德,方伟,徐洲锋,上官法智,常学科,席辉辉,李云,廖鸿艳,李成清 44592015
KUN 1268834Manglietia hookeri CNPC名录 植物志中缅木莲刘恩德,方伟,徐洲锋,上官法智,常学科,席辉辉,李云,廖鸿艳,李成清 44592015
SZG SZG00038833Manglietia hookeri CNPC名录 植物志中缅木莲王亚玲 201301812013
SZG SZG00038834Manglietia hookeri CNPC名录 植物志中缅木莲王亚玲 201301812013
SZG SZG00038823Manglietia hookeri CNPC名录 植物志中缅木莲王亚玲 201301872013
SZG SZG00038825Manglietia hookeri CNPC名录 植物志中缅木莲王亚玲 201301902013
SZG SZG00038814Manglietia hookeri CNPC名录 植物志中缅木莲王亚玲 201301902013
SZG SZG00038818Manglietia hookeri CNPC名录 植物志中缅木莲王亚玲 201301952013
SZG SZG00038813Manglietia hookeri CNPC名录 植物志中缅木莲王亚玲 201301952013
SZG SZG00038829Manglietia hookeri CNPC名录 植物志中缅木莲王亚玲 201301972013
SZG SZG00038832Manglietia hookeri CNPC名录 植物志中缅木莲王亚玲 201301972013
SZG SZG00038815Manglietia hookeri CNPC名录 植物志中缅木莲王亚玲 201301972013
SZG SZG00038816Manglietia hookeri CNPC名录 植物志中缅木莲王亚玲 201301972013
SZG SZG00009350Manglietia hookeri CNPC名录 植物志中缅木莲王亚玲、周明顺、谭金桂 09-0482009
SZG SZG00009351Manglietia hookeri CNPC名录 植物志中缅木莲王亚玲、周明顺、谭金桂 09-0482009
SZG SZG00009352Manglietia hookeri CNPC名录 植物志中缅木莲王亚玲、周明顺、谭金桂 09-0482009
SZG SZG00009294Manglietia hookeri CNPC名录 植物志中缅木莲周仁章 0224392006
上一页12345下一页