Melliodendron xylocarpum
添加接收名   类别:   接收名:
共630号(份)标本
馆/条形码学名中文名采集人/号采集年份 省名查看
CSFI CSFI050384Melliodendron xylocarpum CNPC名录 植物志陀螺果李家湘 160922142016详细
CSFI CSFI049922Melliodendron xylocarpum CNPC名录 植物志陀螺果李家湘 160922142016详细
CSFI CSFI053526Melliodendron xylocarpum CNPC名录 植物志鸦头梨李家湘 王奥 靳德才 160522016详细
CSFI CSFI053525Melliodendron xylocarpum CNPC名录 植物志鸦头梨李家湘 王奥 靳德才 160522016详细
CSFI CSFI055768Melliodendron xylocarpum CNPC名录 植物志陀螺果吴磊 罗金龙 55152016详细
CSFI CSFI055767Melliodendron xylocarpum CNPC名录 植物志陀螺果吴磊 罗金龙 55152016详细
JIU JIU09072Melliodendron xylocarpum CNPC名录 植物志陀螺果陈功锡,张代贵等 LXP-06-83922015
CSFI CSFI044492Melliodendron xylocarpum CNPC名录 植物志陀螺果吴磊 邓都 张帆 150810082015详细
AU 023306Melliodendron xylocarpum CNPC名录 植物志陀螺果陈思远 0192014福建
GXMG GXMG0110651Melliodendron xylocarpum CNPC名录 植物志陀螺果兴安县普查队 450325141010005LY 2014
JIU JIU00495Melliodendron xylocarpum CNPC名录 植物志陀螺果张代贵、陈功锡 LXP-06-20472014
GXMG GXMG0113196Melliodendron xylocarpum CNPC名录 植物志陀螺果 环江县普查队 451226130729011LY2013
IBK IBK00363536Melliodendron xylocarpum CNPC名录 植物志陀螺果环江县普查队 451226130729011LY2013
GXMG GXMG0125181Melliodendron xylocarpum CNPC名录 植物志陀螺果凌云普查队 4510271309080302013
GXMG GXMG0125182Melliodendron xylocarpum CNPC名录 植物志陀螺果凌云普查队 4510271309080302013
IBK IBK00362387Melliodendron xylocarpum CNPC名录 植物志陀螺果龙胜县普查队 450328130910044LY2013
IBK IBK00362388Melliodendron xylocarpum CNPC名录 植物志陀螺果龙胜县普查队 450328130917001LY2013
GXMG GXMG0114759Melliodendron xylocarpum CNPC名录 植物志陀螺果罗城县普查队 451225130310019LY2013
IBK IBK00364094Melliodendron xylocarpum CNPC名录 植物志陀螺果罗城县普查队 451225130310019LY2013
GXMG GXMG0109529Melliodendron xylocarpum CNPC名录 植物志陀螺果农东新、蓝祖栽、林杨、潘春柳 451223130830017LY2013
上一页123......3132下一页